Je predurčený na technicky dokonalé opravy.
Opravný tmel je vysoko viskózny, na báze epoxidovej živice. Živicový tmel a tvrdnúci tmel dáva tejto pevnej forme tmelu odolnosť proti stárnutiu s dobrou rozmerovou stálosťou a chemickou odolnosťou. Hodnota rozpínavosti je podobná medi a kovu. Tmel sa veľmi dobre spracováva.

Ideálne použitie na: Kov, drahé kovy a liatinu, keramiku, drevo, sklo, kameň, betón, guma, plasty, utesňovanie pod vodou, upevňovanie, modelovanie a formovanie opravy závitov, tesnenie a špárovanie prasklín, lepenie rôznych (rozdielnych) materiálov.

Príklady použitia: vane-sprchové kúty-toalety, radiátory, bazény, benzínové a vodné nádrže, odkvapy, rýny, rúry, fitingy a príruby, vodovodné potrubie, bojlery a ohrievacie telesá, elektrické rozvody, modely a hračky, karosérie, osobné autá, karavany a lode, lyže, surfové dosky, okná a dverné rámy, stoly a stoličky, šporáky a pece, hriadele, ložiská, nádrže, odlomené závity, čerpadlá, stroje, prístroje a náradie, /vŕtanie, brúsenie, rezanie, pílenie, lakovanie bez problémov/

Vlastnosti:
Doba tvrdnutia pri 25°C - 2hodiny
Doba tvrdnutia pri 60°C - 20minút
Doba tvrdnutia pri 100°C - 5minút
Konečná pevnosť - 24hodín
Pevnosť v tlaku - 80N/mm2
Pevnosť v ťahu - 30N/mm2
Tvrdosť podľa Shora - 87D

Balenie: 56 g

Návod na použitie: Podklad musí byť čistý a odmastnený, prípadne zbrúsený. Optimálna teplota je +20°C (pod túto teplotu sa predlžuje doba vytvrdenia, nad túto teplotu sa doba vytvrdnutia skracuje).Nožom sa kolmo odreže požadované množstvo tmelu, dá sa dole fólia a obidve farebné zložky sa miesením zmiešajú v jednu.
Doba spracovania: 10–15 minút. Na vlhkom povrchu či pod vodou pritlačiť tmel tak dlho až kým nezačne vytvrdzovať.
Pri kontakte tmelu s kožou ošetrite pokožku krémom a po zmiešaní tmelu ruky umyte vodou a mydlom.

Nanášanie: Zmes možno nanášať prstom, valčekom alebo špachtľou. Pri tom je použiteľný iba tak dlho, dokiaľ je zmes ešte lepkavá. Prebytočná hmota musí byť však odstránená ešte pred vytvrdnutím. Hladkého povrchu sa dosiahne nasledujúcim spôsobom: na povrch sa položí polyethylenová fólia a s ňou sa plocha jemne pritlačí. Po vytvrdnutí sa fólia odstráni.

Upozornenie: Obsahuje zlúčeninu epoxidov. Dráždi oči a kožu. Môže vyvolať senzibilitu pri styku s kožou. Zamedzte styku s kožou. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Pri styku s kožou okamžite umyte vodou a mydlom. Používajte vhodné ochranné rukavice. Uchovávajte mimo dosah detí. Škodlivé pre vodné organizmy.

Námestie slobody 17/1, OD Prior, Prievidza, 971 01, e-mail: atel@atel.sk, 0904 210 889, IČO : 47 583 735, IČ DPH: SK1042540169